Geschäftsleitung

Dr. Johannes Michael Wareka
Geschäftsführung Group CEO

@j.m.wareka(at)marzek.at
t+43 2252 90 500 120
m+43 676 88500 520

Skype

Ing. Alexander Schneller-Scharau
Geschäftsleitung

@a.schneller(at)marzek.at
t+43 2252 90 500 230
m+43 676 88500 230

SkypevCard

Harald Schmidt
Group CPO - GL Produktion, Prokurist

@schm(at)marzek.at
t+43 2252 90 500-283
m+43 676 88500 283

vCard

Manuela Knollmüller
Group CFO - GL Finanz, Rechtliches und Administration, Prokuristin

@mk(at)marzek.at
t+43 2252 90 500 132
m+43 676 88500 532

SkypevCard

István Zoltán Kása MSc/MBA
CEO Marzek Kner Packaging Kft + Marzek FlexiLog Kft

@istvan.kasa(at)kner.hu
t+36 66525 611
m+36 30 742 3440